top of page
Planowanie podróż

Ubezpieczenia podróży

Podróż w nieznane, wyjazd na narty, rodzinne wakacje - wszędzie czekają niezapomniane przygody, choć niektóre mogą nie należeć do tych przyjemnych. Szczególnie gdy wyjeżdżasz za granicę lub planujesz aktywny wypoczynek, pamiętaj o wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia. Polisy nie są drogie, a koszty, jakie należy ponieść w razie ich braku, są wprost astronomiczne.Ubezpieczenie podróży może dotyczyć między innymi:


kosztów leczenia poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem podczas podróży,
koniecznego transportu medycznego do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Polski,
organizacji pomocy w podróży i pokrycia jej kosztów,
kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej (obejmuje również transport z miejsca wypadku do najbliższej placówki medycznej)
utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego (zalecane przy podróżowaniu samolotem)
transportu ciała do miejsca pochówku na terenie Polski.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym, szczególnie gdy wyjeżdżasz z dziećmi lub planujesz aktywny wypoczynek. Chroni ono od skutków finansowych związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej osobom trzecim - może pokrywać koszty leczenia, koszty zniszczenia sprzętu, a nawet koszty procesu sądowego.

Dodatkowe ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) zapewnia otrzymanie świadczeń po wypadku skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą życia. Przy wyborze tego ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na  wysokość sumy ubezpieczenia. Sumy określone na zbyt niskim poziomie prowadzą do rozczarowań związanych z wysokością świadczeń odszkodowawczych.

bottom of page