top of page
ubezpieczenia samochodowe.jpg

Ubezpieczenia samochodów

Na drogach zawsze dzieje się dużo, a nawet najlepszy kierowca nie przewidzi stłuczki czy
wypadku. Również poza trasą mogą zajść nieprzewidziane zdarzenia, takie jak kradzież
samochodu, zatrzaśnięcie kluczyków, zniszczenie wskutek działania żywiołów. Dlatego
warto pomyśleć o ubezpieczeniu pojazdu. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat
poszczególnych ofert, skontaktuj się z naszymi konsultantami. Istnieje cały szereg różnych
rodzajów ubezpieczeń samochodowych, między innymi:
   

    ➔ OC
Jest obowiązkowym ubezpieczeniem każdego posiadacza pojazdu, chroni przed
finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub
wypadku, a z drugiej strony gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej.
Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów
mechanicznych zarejestrowanych w Polsce:
pojazdów
samochodowych,
motocykli,
motorowerów,
ciągników rolniczych i
przyczep, pojazdów
wolnobieżnych.

 

Jest ważne we wszystkich
państwach należących do Unii
Europejskiej oraz w Andorze,
Islandii, Norwegii, Szwajcarii,
Chorwacji i Serbii.
   

    ➔ AC
Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek
wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie
ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm.
W zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia AC, składka jak i ochrona mogą być zróżnicowane. Pełna ochrona auta to między innymi :  

  • stała suma ubezpieczenia

  • brak pomniejszania sumy ubezpieczenia po szkodzie

  • gwarancja naprawy auta na częściach oryginalnych w ASO

  • brak udziałów własnych

 

    ➔ NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to niezawodna gwarancja, że znajdą

się pieniądze na leczenie, rehabilitację lub odszkodowanie. Polisa chroni kierowcę i

pasażerów pojazdu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w

Polsce lub poza jej granicami.

Dodatkowa opcja NNW MAX zapewnia ochronę we wszystkich pojazdach, którymi porusza

się ubezpieczony bez względu na to, czy występuje w roli kierowcy, czy pasażera.

Obejmuje ona najpoważniejsze trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków

samochodowych, takie jak śmierć i niezdolność do pracy, a wyjątkowo wysoka suma

ubezpieczenia (nawet 500.000 zł) daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

   

    ➔ Car Assistance

To gwarancja udzielenia pomocy zarówno kierowcy, jak i pasażerom ubezpieczonego

pojazdu, gdy zdarzy się wypadek lub w razie awarii akumulatora, ogumienia, oświetlenia

czy wycieraczek. Dzięki Car Assistance, nie musisz się martwić nawet wówczas, gdy

zatrzaśniesz kluczyki wewnątrz samochodu lub zabraknie Ci paliwa daleko od stacji

benzynowej.

  

   ➔ Minicasco 

To idealna propozycja dla ostrożnych kierowców. Ubezpieczeniem objęta jest utrata

pojazdu wskutek wszelkich zdarzeń, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wskutek

zderzenia z ludźmi lub zwierzętami, zaistniałego z winy kierowcy pojazdu, jak również

takich, na które nie ma on wpływu oraz zniszczenie lub uszkodzenia pojazdu wskutek

innych zdarzeń, za wyjątkiem uszkodzeń będących skutkiem zetknięcia pojazdu z innym

pojazdem lub przedmiotem (ruchomością lub nieruchomością) znajdującym się na

zewnątrz pojazdu.

   

➔ Auto szyba   

Wybita lub pęknięta szyba samochodowa to często spotykany problem dotykający

kierowców. Z pozoru drobna szkoda może przysporzyć sporo kłopotów, a jej naprawa

pochłonąć wiele cennego czasu. Warto ubezpieczyć się od skutków takich zdarzeń,

kupując ubezpieczenie AutoSzyba. Dzięki takiemu ubezpieczeniu można uniknąć

niepotrzebnych zmartwień i utraty zniżki w AC.

 

➔ OC w ruchu zagranicznym zielona karta   

Zielona Karta chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom

trzecim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw Systemu Zielonej

Karty nie objętych zakresem ochrony ubezpieczenia OC.

Dzięki ofercie "Ochrona Zniżek" kierowcy zawierający ubezpieczenie OC lub AC mogą zabezpieczyć się przed utratą zniżek w przypadku, gdy wystąpi szkoda. Nawet najlepszy kierowca nie jest w stanie przewidzieć stłuczki czy wypadku, które wiążą się z utratą zniżek na składki - często bardzo dużych, bo wypracowywanych latami.

bottom of page